مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی
آدرس وب سایت نشریه http://clrj.modares.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تربیت مدرس
موضوع علوم انسانی / ادبیات و زبان ها
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی ۲۳۴۵-۲۳۶۶
شاپا الکترونیکی ۲۳۸۳-۱۲۳
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات دوفصلنامة پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی در گامی دیگر و بهتر به‌سوی تخصصی شدن، حوزة زبان را از حوزة ادبیات تطبیقی جدا کرده و اقدام به انتشار دو نشریه مجزای علمی - پژوهشی، به عنوان‌های جستارهای زبانی و پژوهش‌های ادبیات تطبیقی کرده است. دوفصلنامة علمی - پژ
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه