مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های ارتباطی
آدرس وب سایت نشریه http://cr.iribresearch.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز سازمان صدا و سیما
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-2977
شاپا الکترونیکی 2538-2985
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تصویر آخرین شماره چاپ شده (87) ارسال شد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه