مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
آدرس وب سایت نشریه http://icra.jrl.police.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم انتظامی
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-9367
شاپا الکترونیکی -
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این شماره متعلق به بهار 95 می باشد. در ضمن این نشریه در پایگاه های علمیmagiran , ISC , SID نمایه می شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه