مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های پولی و بانکی
آدرس وب سایت نشریه http://jmbr.mbri.ac.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-5788
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این فصلنامه توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه