مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های حفاظتی-امنیتی
آدرس وب سایت نشریه http://journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه جامع امام حسین
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات درپاییز سال91 مجوزعلمی- پژوهشی ازفصل اول (بهار91) از سوی کمیسیون پژوهشی وزارت علوم به فصلنامه داده شد
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه