مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
آدرس وب سایت نشریه http://egdr.journals.pnu.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه پیام نور
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5954
شاپا الکترونیکی 2251-6891
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات پژوهش های اقتصادی سابق
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه