مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
آدرس وب سایت نشریه http://arpp.tabrizu.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تبریز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / گیاهپزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-1855
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات دانش کشاورزی سابق
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه