مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های گیاهی
آدرس وب سایت نشریه http://plant.ijbio.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن زیست شناسی ایران
موضوع علوم پایه / زیست شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-2592
شاپا الکترونیکی 2383-2606
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات زیست شناسی ایران سابق
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه