مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های محیط زیست
آدرس وب سایت نشریه http://www.iraneiap.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
موضوع علوم پایه / محیط زیست
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9597
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه