مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی
آدرس وب سایت نشریه http://journals.sku.ac.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهرکرد
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / مکانیزاسیون کشاورزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-6906
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه