مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های نوین روانشناختی
آدرس وب سایت نشریه http://psychologyj.tabrizu.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تبریز
موضوع علوم انسانی / روانشناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آدرس ایمیل کارشناس نشریه : yashar2032005@yahoo.com
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه