مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات آب و خاک ایران
آدرس وب سایت نشریه http://ijswr.ut.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تهران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آب و خاک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-479x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مقالات مجله تحقیقات آب و خاک ایران در نمایه‌های بین‌المللی CAB، Agris ، FSTA و ISC ایندکس می‌شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه