مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
آدرس وب سایت نشریه http://ijfrpr.rifr-ac.org/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / جنگلداری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-0859
شاپا الکترونیکی 2383-1723
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه