مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات موتور
آدرس وب سایت نشریه http://www.engineresearch.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن علمی موتور ایران
موضوع فنی مهندسی / مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-5214
شاپا الکترونیکی 2345-4121
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این فصلنامه از انتشارات انجمن علمی موتور ایران است که هدف آن، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه پژوهشهای علمی، فنی و تخصصی در میان پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دست اندرکاران موتورهای درونسوز و اعتلای سطح دانش نظری و تجربی آنان ا
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه