مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات نوین در برق
آدرس وب سایت نشریه http://jeps.iaud.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-2468
شاپا الکترونیکی 2322-2468
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه