مشخصات نشریه
عنوان نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)
آدرس وب سایت نشریه http://jrd.ut.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تهران
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8981
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مجله توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی سابق) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مجله ‏ای دانشگاهی است که تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ­ای در حوزه توسعه اجتماع روستایی را منتشر می‏کند.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه