مشخصات نشریه
عنوان نشریه تولید محصولات زراعی و باغی
آدرس وب سایت نشریه http://jcpp.iut.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه صنعتی اصفهان
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8517
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نمایه شده در ISC- تلفن 03133912794 -آدرس پستی:اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - مجله تولید محصولات زراعی و باغی کد پستی 8415683111 نمابر03133912626صاحب امتیاز :دانشگاه صنعتی اصفهان
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه