مشخصات نشریه
عنوان نشریه جستارهای فلسفه دین
آدرس وب سایت نشریه http://journal.philor.org/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن فلسفه دین ایران
موضوع علوم انسانی / فلسفه و کلام
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی x 076- 23
شاپا الکترونیکی 0778-2383
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه