مشخصات نشریه
عنوان نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
آدرس وب سایت نشریه http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تبریز
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8078
شاپا الکترونیکی 2008-8078
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات توضیح اینکه این نشریه تا سال 1388 تحت عنوان نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی منتشر می شد. پس از آن با تخصصی شدن نشریات به نشریه جغرافیا و برنامه ریزی تغییر یافت.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه