مشخصات نشریه
عنوان نشریه جغرافیا و توسعه
آدرس وب سایت نشریه http://gdij.usb.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه سیستان و بلوچستان
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-0735
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آخرین شماره نشریه اشتباه درج شده زمستان 93 می باشد ضمنادر قسمت ویرایش جایی برای اصلاح ندارد
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه