مشخصات نشریه
عنوان نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی
آدرس وب سایت نشریه http://geoeh.um.ac.ir/index.php/geo/index
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-1682
شاپا الکترونیکی 2383-3076
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه به صورت فصلنامه از ابتدای سال 1391 منتشر می شود
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه