مشخصات نشریه
عنوان نشریه حسابداری مدیریت
آدرس وب سایت نشریه http://jma.srbiau.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع علوم انسانی / حسابداری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5938
شاپا الکترونیکی 2322-1321
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آخرین دوره و شماره : دوره 9 شماره 31 - پاییز 95
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه