مشخصات نشریه
عنوان نشریه حقوقی دادگستری
آدرس وب سایت نشریه http://jlj.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز قوه قضائیه
موضوع علوم انسانی / فقه و حقوق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-4358
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات چاپ اولین نسخه نشریه به سال 1316 بازمیگردد ,در ادوار زمانی مختلف، این مجله با اسامی متفاوتی چون هفته نامه دادگستری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، فصل نامه حق و .. به چاپ رسیده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه