مشخصات نشریه
عنوان نشریه خردنامه صدرا
آدرس وب سایت نشریه http://mullasadra.org/new_site/persian/affiliated%20section/kheradnamehs/kheradnameh.htm
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز بنیاد حکمت اسلامی صدرا
موضوع علوم انسانی / فلسفه و کلام
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1560-0874
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این فصلنامه در نمایه بین‌المللی Philosophers' Index نیز نمایه میشود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه