مشخصات نشریه
عنوان نشریه دامپزشکی
آدرس وب سایت نشریه http://vj.areo.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز وزارت جهاد کشاورزی
موضوع دامپزشکی / دامپزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1019-9632
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه