مشخصات نشریه
عنوان نشریه راهبرد اجتماعی- فرهنگی
آدرس وب سایت نشریه http://rahbordfarhangi.csr.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7081
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی در ISC, SID, magiran نمایه می‌شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه