مشخصات نشریه
عنوان نشریه راهبرد اقتصادی
آدرس وب سایت نشریه http://econrahbord.csr.ir/default.aspx
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0597
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات پژوهشکده تحقیقات راهبردی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه