مشخصات نشریه
عنوان نشریه روستا و توسعه
آدرس وب سایت نشریه http://rvt.agri-peri.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز وزارت جهاد کشاورزی
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم ترویج
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1563-3322
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه