مشخصات نشریه
عنوان نشریه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
آدرس وب سایت نشریه http://goums.ac.ir/journal
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی گلستان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه