مشخصات نشریه
عنوان نشریه ابرار
آدرس وب سایت نشریه http://homepage.abrarnews.com
زبان اصلی فارسی
صاحب امتیاز سیدمحمد صفی زاده
عنوان کوتاه نشریه گروه نشریات ابرار
دوره انتشار
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-02-13
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه